Neden Çevre Danışmanlık Hizmeti Almalıyız?

     Sanayinin gelişmesiyle birlikte üretim tüketim faaliyetlerinin hızla artması, bu faaliyetlerin artışına paralel olarak da çevre kirliliği oluşum potansiyelinin giderek artması ÇEVRE SORUNU olarak karşımıza çıkmaktadır.

  • Sanayicilerin, çevre mevzuatıyla ilgili yükümlülüklerini tam ve zamanında yapmalarını sağlamak
  • Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olacak veya çevreye zarar verecek kurum, kuruluş ve işletmelerin çevre kirliliği oluşturmadan önce gerekli olan önlemleri almalarını sağlamak
  • İşletme sahibi ve çalışanlarının çevre mevzuatı konusundaki eğitim ihtiyaçlarının karşılanması ve çevre bilincinin arttırılmasını sağlamak

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacına yönelik olarak, işletmelerin çevre mevzuatı gereği yapmaları gereken iş ve işlemlerin hızlandırılmasını sağlamak için çevre mühendislerine ihtiyaç vardır.

Mavi Sinerji Çevre Danışmanlık-Mühendislik olarak; Çevre İzni konularında muafiyet yazılarının alınması, Çevre İzni ve/veya Çevre Lisansına tabi işletmeler için ise Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans belgelerinin alınması sürecinde tüm işlemlerinizi gerçekleştirerek sizlere hizmet sunmaktayız.