Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Topraklarımızın, sularımızın, biyolojik çeşitliliğimizin ve doğal kaynaklarımızın bozulmasına seyirci kalmayacağız.

Vizyonumuz

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği de dahil olmak üzere iklim değişikliğini azaltma çabasındayız

Stratejimiz

Herhangi birimizin tek başına yapması imkansız olan her çözümü birlikte tetiklemeye çalışacağız.